ČECHY POTŘEBUJÍ LÉK – DOKTOR LANDA DO SENÁTU!

MUDr. Jiří Landa

Kandidát do Senátu za Kladensko

V případě mého zvolení chci v Senátu hájit a prosazovat politiku státní suverenity a obrany tradičních hodnot. Chtěl bych rovněž působit ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

ČESKÉ ZÁJMY

NA PRVNÍM

MÍSTĚ

DOST

DIKTÁTU

BRUSELU

STOP

MIGRACI

 

KONTROLA

DÁVEK

NEPŘIZPŮSOBIVÝM

ZRUŠENÍ

CENZURY

SVOBODU

MÉDIÍM

AKTUALITY

 

 

  • ČESKÉ ZÁJMY NA PRVNÍM MÍSTĚ

  • DOST DIKTÁTU BRUSELU

  • STOP MIGRACI

  • KONTROLA DÁVEK NEPŘIZPŮSOBIVÝM

  • ZRUŠENÍ CENZURY

  • SVOBODU MÉDIÍM

AKTUALITY

 

 

PRIORITY

PRÁVNÍ STÁT

Vymahatelnost práva a nekompromisní postup proti korupci a kriminalitě.

Zvýšení trestní sazby za násilné trestné činy. 

Snížení trestní odpovědnosti mladistvých na hranici 14 let.

Zrušení zákona o zákazu zveřejňování identity mladistvých pachatelů trestných činů.

Zefektivnění boje proti kriminalitě cizích státních příslušníků na našem území.

 

OBRANA DOMOVA

Radikální omezení imigrace do ČR.

Nulová tolerance vůči nelegální migraci.

Podpora aktivit domobrany ze strany státu po vzoru Švýcarska a Maďarska.

Podpora držení zbraní a střeleckých aktivit.

Ozbrojený občan je zárukou svobody proti totalitě a zločincům všeho druhu.

 

KONTROLA SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Kontrola sociálních dávek nepřizpůsobivým

V ČR je vypláceno velké množství finančních prostředků formou sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, kteří tyto dávky zneužívají a nepoužívají na řádné zabezpečení svých dětí, případně na nákup základních životních potřeb.

Prosazuji, aby bylo zpřísněno vyplácení dávek, jejichž výplata bude podmíněna řádnou péčí o své potomky. Větší část dávek by měla být vyplácena formou stravenek, za které nebude možné zakoupit alkohol ani cigarety.

 

SVOBODA V MÉDIÍCH

V současné době jsme svědky útoků na svobodu slova. Prostor v médiích dostávají ve velké míře pouze probruselské síly.

Budu usilovat o rozbití tohoto monopolu, který výrazným způsobem ovlivňuje svobodnou soutěž myšlenek.

Zrušení cenzury působící u nás pod pláštíkem boje proti tzv. desinformačním médiím.

Zákaz mazání příspěvků na sociálních sítích pokud vyjadřují pouze politický názor a neporušují zákon.

Zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu.

Přehodnocení výběrové podpory kulturních projektů ze státního rozpočtu.

RACIONÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY

Audit současného stavu

Prověření neprůhledných miliardových zakázek ozbrojených složek.

Přezkoumání státní podpory veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím.

Zrušení financování politických neziskovek ze státního rozpočtu.

Omezení státní podpory multikulturním projektům neziskovek.

Zrušení inkluze ve školství a zákaz vstupu politických neziskovek do škol.

 

VÍCE PENĚZ PRO ZDRAVOTNÍKY

Omezení korupce ve zdravotnictví nejen při zadávání veřejných zakázek.

Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví.

Kvalitnější zdravotní péči pro seniory.

 

PODPORA TRADIČNÍCH HODNOT

Jako základu obnovy naší země

Podpora tradiční rodiny tvořené mužem, ženou a dětmi.

 

ENERGETIKA A EKOLOGIE

Podpora výstavby nových bloků atomových elektráren.

Soustředění strategických zdrojů, např. majetkového podílu ČEZ v rukou státu.

Prostředky z těchto zdrojů využít k nutné důchodové reformě.

Zastavení zneužívání ochrany přírody pro politické a ekonomické cíle.

Zastavení jakékoli podpory ekoteroristů ze strany státu.

Zastavit neuvážené snižování ploch zemědělské půdy.

Zastavení nekontrolovatelného kácení zdravých lesů za účelem zisku.

 

DOST DIKTÁTU BRUSELU

Okamžité vypovězení Lisabonské smlouvy.

Návrat k původnímu projektu evropského společenství jako ryze hospodářského sdružení, v němž se spojují ke vzájemně výhodné spolupráci suverénní národní státy.

Důsledná obhajoba národních zájmů.

Omezení vlivu nařízení bruselské administrativy na náš legislativní proces.

České zákony musí být nadřazeny bruselským direktivám.

Ukončení všech zahraničních misí našich vojáků.

Armáda má sloužit pouze k obraně našeho území.