MUDr. Jiří Landa kladenský lékař a fytoterapeut.  Držitel zlaté medaile za „Nejlepší dentální produkt“ v oblasti celostní medicíny.

Co vás vedlo k rozhodnutí kandidovat v letošních říjnových volbách do Senátu?

Tak jako vracím zdraví lidem, chtěl bych vracet zdraví i celé naší nemocné společnosti. V Kladně dlouhá léta žiji a mám naše město rád, proto bylo logické, že jsem přijal nabídku Trikolóry na kandidaturu do Senátu právě v kladenském obvodu. Jen společnost postavená na zdravých základech tradičních hodnot a národní hrdosti má šanci v dnešním světě obstát a k tomu bych chtěl svým působením v Senátu přispět.

Co mají fytoterapie a politika společného?

Moje úspěšná léčba bylinami, kterou provozuji už přes dvacet let je oceňována stovkami spokojených pacientů. V roce 2008 jsem získal na světovém kongresu integrované medicíny zlatou medaili za „Nejlepší dentální produkt“ v oblasti celostní medicíny. Věřím, že tak jako je fytoterapie o poctivé službě bližním, tak i politika by měla být především o službě občanům a naší zemi.

Které byliny byste naordinoval naší nemocné politice?

Mými politickými bylinami je přesvědčení, že je třeba nazývat věci pravými jmény a důsledně hájit národní zájmy. České zájmy musí být vždy na prvním místě. Z toho také vychází moje programové priority, které si může každý přečíst na webových stránkách www.landadosenátu.cz.

Jak se snáší fytoterapie s běžnou medicínou provozovanou v našich nemocnicích?

V zásadě dobře. Já osobně spolupracuji s prof. Juliem Špičákem, přednostou Kliniky hepatogastroenterologie pražského IKEM, a s prof. Jaroslavem Michálkem, vedoucím lékařem kliniky CELTERA v Brně. Profesor Michálek se zabývá regenerativní medicínou s využitím vlastních kmenových buněk u chronických nemocí s využitím protinádorových vakcín u onkologických pacientů. Fytoterapii používáme jako podpůrnou metodu. Když má pacient nějaké potíže, je třeba navštívit lékaře. Lékař stanoví diagnózu a postup léčby. Já, jako fytoterapeut, se seznámím s diagnózou, s léčbou a doplním ji fytoterapií.

V jakém výboru byste chtěl po svém případném zvolení do Senátu působit?

Vzhledem k mé odbornosti by to byl výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

(rp)