Vážení spoluobčané a spoluobčanky,

obracím se na vás v době, kdy je obtížné přemýšlet o budoucnosti a nevidět vážné hrozby, se kterými jsme, nebo brzy budeme, konfrontováni: globální pandemie a jejich ekonomické dopady. Masová imigrace, která na jihovýchodě Evropy nabyla podoby hluboké sociální krize. Vražedné a žhářské útoky radikálních islamistů. Rasové nepokoje ve Spojených státech amerických. Násilí. Vandalismus. Anarchie. A pochopitelně i politické síly v Evropské unii, připravené všeho využít k likvidaci posledních zbytků občanských svobod a národních suverenit. Nedělejme si klamné naděje. Tato nebezpečí se nezastaví u našich hranic. Rozhodně ne samy od sebe. Česká republika je, navzdory všem obtížím, dosud prosperující, kulturní a pokojnou zemí v srdci Evropy. To ale není samozřejmostí. Svou budoucnost musíme proti uvedeným hrozbám aktivně bránit. Jako lékař vím, jak zásadní roli může při záchraně zdraví a života člověka sehrát prevence či včasný zásah proti počínající nemoci. Se zdravím státu tomu není jinak. Je třeba jednat a otevřeně se postavit na obranu našich národních zájmů a tradičních společenských hodnot v současné neklidné době.

Proto jsem se rozhodl kandidovat za hnutí Trikolóra na Kladensku do Senátu České republiky.

Tímto dopisem vás žádám o vaši podporu!

MUDr. Jiří Landa