Filosof Jiří Fuchs podpořil kandidáta Trikolóry Jiřího Landu do Senátu v obvodu Kladno. Dlouholetý šéfredaktor revue Distance. Před listopadem 1989 vedl bytové semináře, po listopadu učil na různých školách. Je autorem sedmidílného cyklu filosofie, třídílného kurzu systematické filosofie a několika drobnějších, politicky nekorektních knížek praktické filosofie. „Je to i věcí lidské zralosti podporovat v politice lidi, kteří nepropadli vzdělanostně-kulturnímu a politicko-mediálnímu mainstreamu. Proto podporuji kandidaturu Jiřího Landy do Senátu.“