PRIORITY

Mé politické zásady

Naše vlast, Česká republika, leží v samém srdci Evropy. Tvrdá práce našich předků, jejich odříkání, jejich víra a z ní vyplývající pevné mezilidské vztahy a životní hodnoty, daly vyrůst materiálnímu a duševnímu bohatství, z něhož čerpáme dodnes. Toto bohatství není samozřejmostí a je ohroženo z mnoha stran. Mimo jiné i tím, jak velmi se evropské státy pod ideovým vedením EU, vzdálily od hodnot, na kterých byly vystavěny.

 

  • Demokracie může existovat jen v rámci národního suverénního státu!
  • České zájmy musí být na prvním místě.
  • Svrchovanost naší země je základním předpokladem prosperity a svobody.
  • Nikdy se nevzdám české koruny.
  • O českých zákonech musí rozhodovat čeští politici, kteří skládají účty českým voličům.
  • Chci vrátit občanům důvěru, že jejich stát je tu pro ně.
  • Jejich většinovou vůli a zájmy lze prosadit jen prostřednictvím svobodných voleb.

PRÁVNÍ STÁT

Vymahatelnost práva

Vymahatelnost práva a nekompromisní postup proti korupci a kriminalitě.

Zvýšení trestní sazby

Zvýšení trestní sazby za násilné trestné činy.

Další návrhy právního řádu

Snížení trestní odpovědnosti mladistvých na hranici 14 let.

Zrušení zákona o zákazu zveřejňování identity mladistvých pachatelů trestných činů.

Zefektivnění boje proti kriminalitě cizích státních příslušníků na našem území.

OBRANA DOMOVA

Radikální omezení imigrace do ČR

Do České republiky sice přichází mnohem méně migrantů než do většiny evropských zemí. Přesto se jedná o takový proud, který nemá historickou obdobu a který dávno přesáhl míru, kdy země ještě dokáže příchozí asimilovat. Stačí se rozhlédnout kolem sebe, jak se naše města rychle mění pod vlivem cizinců.

Migrační krize, která zachvátila před pěti lety Evropu se může kdykoli vrátit, musíme tedy být připraveni ji čelit.

Migrace má potenciál stát se pro evropské národy a mezi nimi i pro naši kulturu, bezpečnost a budoucnost našich dětí obrovským problémem.

Nulová tolerance vůči nelegální migraci

Masová nelegální migrace není přírodním jevem, kterému by se nedalo zabránit.

Nekritická otevřenost masové nelegální imigraci, jak ji vidíme u Evropské unie a našich „sluníčkářů“ přináší kromě hrozeb bezpečnostních, zdravotních a dalších, také nebezpečí úpadku veřejné autority a vypuknutí společenského chaosu.

Kdyby měla Česká republika pojmout obdobný příliv imigrantů jako naši západní sousedé, znamenalo by to životní ohrožení kultury, jazyka a fyzické existence českého národa. Tomu se budu snažit všemi prostředky zabránit.

Podpora aktivit domobrany

Podpora aktivit domobrany ze strany státu po vzoru Švýcarska a Maďarska.

Podpora držení zbraní a střeleckých aktivit.

Ozbrojený občan je zárukou svobody proti totalitě a zločincům všeho druhu.

KONTROLA SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Kontrola sociálních dávek nepřizpůsobivým

V ČR je vypláceno velké množství finančních prostředků formou sociálních dávek nepřizpůsobivým občanům, kteří tyto dávky zneužívají a nepoužívají na řádné zabezpečení svých dětí, případně na nákup základních životních potřeb.

Zpřísnění vyplácení

Prosazuji, aby bylo zpřísněno vyplácení dávek, jejichž výplata bude podmíněna řádnou péčí o své potomky. Větší část dávek by měla být vyplácena formou stravenek, za které nebude možné zakoupit alkohol ani cigarety.

SVOBODA V MÉDIÍCH

Dost útokům na svobodu slova

V současné době jsme svědky útoků na svobodu slova. Prostor v médiích dostávají ve velké míře pouze probruselské síly.

Budu usilovat o rozbití tohoto monopolu, který výrazným způsobem ovlivňuje svobodnou soutěž myšlenek. 

Zrušení cenzury

Zrušení cenzury působící u nás pod pláštíkem boje proti tzv. desinformačním médiím.

Zákaz mazání příspěvků na sociálních sítích pokud vyjadřují pouze politický názor a neporušují zákon.

Konsesionářské poplatky

Zrušení koncesionářských poplatků České televize a Českého rozhlasu. 

Přehodnocení výběrové podpory kulturních projektů ze státního rozpočtu.

RACIONÁLNÍ NAKLÁDÁNÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY

Audit současného stavu

Prověření neprůhledných miliardových zakázek ozbrojených složek.

Přezkoumání státní podpory veřejnoprávním institucím a neziskovým organizacím.

Neziskové organizace

Zrušení financování politických neziskovek ze státního rozpočtu.

Omezení státní podpory multikulturním projektům neziskovek. 

Zrušení inkluze ve školství a zákaz vstupu politických neziskovek do škol.

ENERGETIKA A EKOLOGIE

Atom

Podpora výstavby nových bloků atomových elektráren.

Soustředění strategických zdrojů, např. majetkového podílu ČEZ v rukou státu. Prostředky z těchto zdrojů využít k nutné důchodové reformě.

Politika a ochrana přírody

Zastavení zneužívání ochrany přírody pro politické a ekonomické cíle.

Zastavení jakékoli podpory ekoteroristů ze strany státu.

Ochrana zemědělských a lesních fondů

Zastavit neuvážené snižování ploch zemědělské půdy.

Zastavení nekontrolovatelného kácení zdravých lesů za účelem zisku.

ZDRAVOTNICTVÍ

Více peněz pro zdravotníky

Omezení korupce ve zdravotnictví nejen při zadávání veřejných zakázek.

Průhledné přerozdělování peněz ve zdravotnictví. 

Kvalitnější zdravotní péči pro seniory.

TRADIČNÍ HODNOTY

Podpora tradičních hodnot

Podpora tradičních hodnot jako základu obnovy naší země.

Podpora tradiční rodiny tvořené mužem, ženou a dětmi.

DOST DIKTÁTU BRUSELU

Okamžité vypovězení Lisabonské smlouvy

Návrat k původnímu projektu evropského společenství jako ryze hospodářského sdružení, v němž se spojují ke vzájemně výhodné spolupráci suverénní národní státy.

Důsledná obhajoba národních zájmů.

Omezení vlivu nařízení bruselské administrativy na náš legislativní proces.

České zákony musí být nadřazeny bruselským direktivám.

Armáda

Ukončení všech zahraničních misí našich vojáků.

Armáda má sloužit pouze k obraně našeho území.

Napište mi

Napište mi své obavy i naděje nebo prostě jen co máte na srdci. Rád se poučím z příběhů lidí, kterým jinak nikdo nenaslouchá. 

15 + 2 =