MUDr. Jiří Landa

Kladenský lékař a fytoterapeut
Držitel ocenění za „Nejlepší dentální produkt“ v oblasti celostní medicíny

V případě mého zvolení chci v Senátu hájit a prosazovat politiku státní suverenity a obrany tradičních hodnot. Chtěl bych rovněž působit ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

O Jiřím Landovi

Narodil jsem se v roce 1955 v Klatovech. Jsem absolventem Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Atestoval jsem z gynekologie a porodnictví. Pracoval v nemocnicích v Brandýse nad Labem, Strakonicích a v Kladně.
Od roku 1997 se profesionálně věnuji fytoterapii, výzkumu a výrobě bylinných preparátů. Určených především pro podpůrnou léčbu některých nádorových onemocnění, ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, gynekologických onemocnění, chronických onemocnění močových cest, či poruch trávicího ústrojí.

V roce 2008 jsem získal na světovém kongresu integrované medicíny zlatou medaili za „Nejlepší dentální produkt“ v oblasti celostní medicíny. V současné době úspěšně spolupracuji s profesorem MUDr. Juliem Špičákem CSC, přednostou kliniky hepatogastroenterologie v Pražském IKEM. Spolupracuji také s profesorem MUDr. Jaroslavem Michálkem Ph. D. vedoucím lékařem kliniky Celthera v Brně, který je mimo jiné držitelem evropského patentu pro izolaci kmenových buněk.

Kromě své odborné praxe se samozřejmě dlouhodobě zajímám i o věci veřejné, neboť mi není jedno, v jakém světě budou naši potomci žít. Uvítal jsem proto vznik Hnutí Trikolóra a rozhodl se jako člen kladenské organizace přiložit ruku k dílu. Zúčastnil jsem se spolu s dalšími členy z Kladna i zakládajícího sněmu v Brně, neboť jsem přesvědčen, že subjekt jako je Trikolóra na naší politické scéně chyběl.
Politické záměry Trikolóry reprezentované předsedou Václavem Klausem mi mluví z duše a jsem rád, že mohu přispět svým působením k obraně normálního světa, který je dnes ohrožován z mnoha stran. Jsem přesvědčen, že nastal čas mnoho věcí v řízení státu změnit v duchu hesla „Vraťme lidem jejich zemi“. A napravit to, co současné politické strany a hnutí pokazily.

Stát má sloužit lidem, ne se snažit je vychovávat. Má však také bojovat za národní zájmy a státní suverenitu a nepřipustit vměšování do vnitřních záležitostí naší země tak, jak se to děje dnes a denně v našem případě, kdy byrokraté v Bruselu, diktují našim zákonodárcům většinu agendy.